Kliendiandmete kasutamise põhimõtted 

 

Käesolevas Privaatsustingimustes on välja toodud, milliseid isikuandmeid FIE Külli Kambek Puukool (edaspidi kambek.ee) teie kohta kogub, milleks neid kasutab ning kuidas hoiab.

Mõistame, et isikuandmete privaatsus ning turvalisus on äärmiselt olulised ning me kohustume kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Tegevus on kooskõlas Euroopa Liidu vastavate õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR).

 

Kambek.ee veebilehe vastutav töötleja on: 

FIE Külli Kambek (Külli Kambek Puukool)

Viljandi maakond, Mulgi vald, Polli küla, Uus tn 5, 69108

Registrikood: 11737123

Tel: 5698 0890

E-mail: kylli.kambek@mail.ee

 

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Me kogume teavet, mida te kambek.ee teenuseid kasutades meile annate, näiteks kui kirjutate kodulehe kontaktivormi vahendusel, helistate, saadate e-kirja või võtate meiega ühendust sotsiaalmeedia vahendusel.

Me võime koguda järgmist teavet:

 • Teie nimi, perekonnanimi;
 • Teie kontaktandmed, kaupade ja teenuste kohaletoimetamiseks: (telefoni number, e-posti aadress, postiaadress või kohaletoimetamise koha aadress);
 • Kaupade ja teenuste tellimustega seotud infot (teie ostuajalugu);
 • Kui te ostate või tellite taimi, siis teie pangakonto numbrit või maksekaardi numbrit;
 • Automaatselt teie seadmest kogutav teave: IP aadress, seadme tüüp, keel ja teie kasutatav veebibrauseri tüüp, külastatud lehed, veebilehe külastamise sessiooni pikkus ning demograafiline teave.

Ülalnimetatud infot võime saada teilt, näiteks kui saadate e-kirja. Teised isikuandmed kogutakse nii meie kui meie kolmandatest pooltest teenusepakkujate poolt automaatselt kui külastate kambek.ee veebilehte või FB kontot https://www.facebook.com/100039870985148/. Me võime kombineerida teie käest saadud teavet teistest allikatest saadud teabega, näiteks avalikest andmebaasidest, demograafilise teabe pakkujatelt ja kolmandatelt osapooltelt saadud teabega.

 

Kuidas me isikuandmeid kasutame?

  Me töötleme teie isikuandmeid ainult käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud viisil.

 • Me kasutame teie isikuandmeid teie poolt esitatud tellimuste täitmiseks ning kauba kohaletoimetamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid võime kasutada ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.
 • Finantsteavet kasutame maksete vastuvõtmiseks või tagasimaksete teostamiseks.
 • Teenuskeskkondades (sh veebilehel kambek.ee või sotsiaalmeedia kontol) võime koguda andmeid isikuid huvitavate teemade osas, et seeläbi parandada ootuspärase info edastamist ning kliendikogemust teenuste tarbimisel.
 • Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrgu identifikaatoreid kasutame veebilehel teenuse osutamiseks ning veebistatistika tegemiseks, et seeläbi teenuskeskkonda paremaks ning külastajatele mugavamaks muuta.

 

Õiguslik alus

 • Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
 • Isikuandmeid kasutatakse ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
 • Isikuandmed kasutatakse raamatupidamistoimingute tegemiseks.
 • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

Turvalisus

Kõiki kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.  

Isikuandmete vastutav töötleja rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

 

Küpsiste kasutamine

Isikuandmete vastutav töötleja kasutab oma veebilehel kambek.ee küpsiseid, mis annavad meile statistilist teavet. See aitab meil analüüsida veebikülastajate käitumismustreid ja parandada kasutajakogemust.  

 

Isikuandmetega tutvumine ja muutmine

Isikuandmetega saate tutvuda ja teha parandusi meili kylli.kambek@mail.ee vahendusel. Kui isikuandmete töötlemine toimub teie nõusoleku alusel, siis on teil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest meili teel.

 

Säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse vaid sellisel ajal ja mahus mida on vaja raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel kylli.kambek@mail.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Kambek.ee tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub meilivahendusel kylli.kambek@mail.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

 

Tingimused kehtivad alates 19.02.2020

Scroll to Top